Wykrywanie przecieków

Nie warto zgadywać! Najlepiej zlokalizować przeciek w sposób precyzyjny!

Jeszcze jakiś czas temu, kiedy w instalacji czy to grzewczej, czy wodnej pojawiał się wyciek, zlokalizowanie dokładnego miejsca jego wystąpienia było bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Dzisiaj sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. Dysponujemy bowiem nowoczesnymi urządzeniami, które pozwalają na bardzo szybkie, a jednocześnie dokładne wskazanie punktu, w którym pojawił się problem. Przyczyny powstawania wycieków są bardzo różne. W grę wchodzi zarówno mechaniczne uszkodzenie instalacji, jak i jej zły stan techniczny.

O przecieku najczęściej dowiadujemy się wówczas, gdy na ścianie pojawia się widoczne zawilgocenie lub podłoga wypacza się.

Do innych objawów świadczących o przecieku świadczą:

-obniżenie się ciśnienia w instalacjach ciśnieniowych;

-niewłaściwe wskazania liczników.

W takich wypadkach zaleca się skontaktowanie z firmą, która specjalizuje się w sprawdzaniu szczelności instalacji wodnej bądź grzewczej. Do metod, które pozwalają na precyzyjne wykrycie przecieków zalicza się: -metoda termiczna, podczerwieni – polega ona na zastosowaniu kamer termowizyjnych, które w precyzyjny sposób sygnalizują zmiany temperatur pojawiające się w miejscu, w którym występuje wyciek; -metoda akustyczna – w tym wypadku sięga się po urządzenie określane jako geofon. W tym wypadku miejsce wycieku określane jest na podstawie szumu wody; -wodoszczelne kamery inspekcyjne – są to urządzenia, które charakteryzują się zasięgiem od kilku do nawet kilkunastu metrów. Wprowadza się je do rurociągów, a na ekranie ukazują się miejsca, które uległy uszkodzeniu; -metoda gazu znacznikowego – gaz stanowi mieszanka składająca się z wodoru oraz azotu. Do instalacji wprowadzany jest gaz znacznikowy. Następnie monitoruje się, w którym miejscu wprowadzona substancja będzie wydobywała się na powierzchnię. Aby uzyskać lepszy efekt, metody bardzo często stosowane są zamiennie. Za ich dobór odpowiada oczywiście specjalista, który bierze pod uwagę rodzaj instalacji, a także to, jak jest ona położona. Firmy, które świadczą usługi w tym zakresie znaleźć można dzisiaj w zasadzie w całym kraju.

Katarzyna

Redaktor. Projektantka wnętrz.

Zobacz również